Naisjohtajuus

Naisjohtajuudesta puhutaan paljon tänä päivänä. Mutta, mitä naisjohtajuudella tarkoitetaan?

Tavallisesti keskustelu käsittelee tasa-arvokysymyksiä ja samapalkkaisuutta sekä lasikaton problematiikkaa. Näiden tärkeiden näkökulmien lisäksi ovat kuitenkin ne erityiskysymykset, jotka johtajuuden sisällön näkökulmasta kiinnostavat paljon minua.

Nämä ovat kysymyksiä siitä, mitä eroja miesten ja naisten johtamistavoissa on mahdollisesti löydettävissä. Lisäksi on mielenkiintoista tutkia ja pohtia, mitä vahvuuksia ja heikkouksia miehisessä ja naisille tyypillisemmässä johtamistavassa on löydettävissä.

Erityisen mielenkiintoista on pohtia sitä, miten kummallekin sukupuolelle tyypillisempien vahvuuksien yhdistäminen edistäisi menestyksekästä ja työhyvinvoinnin kannalta nykyistä parempaa johtajuutta. Tämän kysymyksen tutkiminen on merkittävä askel ei pelkästään työelämän, vaan koko yhteiselämän näkökulmasta.

Lisäksi naisjohtajuuteen liittyy useita erityiskysymyksiä, joita naisjohtajien ja naisesimiesten tulisi osata ottaa huomioon, jotta he menestyisivät ja jaksaisivat työelämässä ja sen ulkopuolella nykyistä paremmin.