Mentorointi, Coaching & työnohjaus

Tarjoan mentorointia, coaching-tukea ja työnohjausta sekä esimiehille ja johtajille että esim. johtoryhmille. Tämä voi tapahtua sekä suomeksi että englanniksi.

Katso myös kohdasta "Koulutukset", jossa kerron yksilö- ja ryhmäkoulutuksista.

Korostan toiminnan luottamuksellisuutta.

Joskus esimiehenä ja johtajana työskentelyyn liittyy kysymyksiä, joita on oman osaamisen ja jaksamisen kannalta tärkeää voida käsitellä ulkopuolisen sparraajan kanssa. Tämä mahdollistaa mahdollisimman antoisan ja avoimen keskustelun sekä aidon dialogin. Näiden avulla on mahdollista saada asioihin ja tekemiseen uudenlaista otetta ja näkökulmaa.