Toimintani tarkoitus

Toimintani tarkoitus on siirtää sitä osaamista ja kokemusta, jota olen itse vuosien aikana saanut niin työelämässä kuin sen ulkopuolella, niille, jotka ovat siitä kiinnostuneita. Samalla uskon oppivani jokaiselta kohtaamaltani ihmiseltä heidän osaamisestaan ja kokemuksestaan erittäin paljon. Yhteisellä osaamisen ja kokemuksen jakamisella syntyy paras mahdollinen lopputulos.

Erityisen lähellä sydäntäni on aito arvopohjainen johtaminen, niin suomalaisissa yrityksissä kuin muissa työyhteisöissä ja yhteiskunnassa yleensä. Pyrin omalta osaltani edistämään Suomessa todellista arvojohtamista.