Luennot

Esimerkkejä luentoaiheista ovat mm.

Kumppanuus ja luottamus

Johtamisen haasteet 2000-luvulla

Muutoksen johtaminen

Eettinen johtaminen - mitä se on käytännössä?

Globaalisuuden haasteet ja mahdollisuudet

Naisjohtajuus - mitä me sillä tarkoitamme?

Nainen, oivalla todelliset vahvuutesi!

Johtaja johtamisen työvälineenä

Arvosekamelskasta kohti todellista arvojohtamista

Eheämmän ihmiskäsityksen merkitys hyvinvoinnille

Luottamusjohtaminen - mistä on kyse?

Luottamusta korostavan johtamisen merkitys verkostoituneessa maailmassa

Asiantuntijaorganisaation johtamisen erityiskysymyksiä

Toimivan yhteisöllisyyden merkitys